Schoolwiki

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen. Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat.

Zoeken

Vul hieronder je zoekterm in en
zoek direct in onze schoolwiki!

Wijkpartners

We werken als brede school samen met deelgemeente Delfshaven, de wijk het Nieuwe Westen. De wijk kent vier speerpunten, te weten:
1. Ouderbetrokkenheid (ouders als partners).
2. Veilige speelplekken in de wijk.
3. Wensen en grenzen (waarden en normen) GGD-projecten over relaties.
4. Voeding en beweging. Deelname aan het GGD-project ‘de Gezonde School’
De school biedt gelegenheid voor deelname aan de buitenschoolse activiteiten. Hiervoor is begeleiding van ouders vereist.
Via Recreatie Rotterdam en Mijn Sport worden er na schooltijd en tijdens gymlessen diverse sportlessen gegeven (handbal, basketbal, atletiek, etc.).

SCHOOLGIDS

Klik op de link hieronder voor de schoolgids.
 

Bekijk de schoolgids