Peutergroepen

De peutergroepen zijn bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar. De groepen heten ook wel Voorschool of Groep 0. Wij hebben in totaal zes peutergroepen: vier in de Tidemanstraat en twee in de Buitenhofstraat, waarmee wij als basschool intensief samenwerken. De gemeente Rotterdam biedt alle peuters vanaf 2 jaar zes uur per week gratis opvang aan. Als je peuter een doelgroepindicatie heeft, dan komt daar vanaf 2,5 jaar nog zes uur per week gratis bij. Dit kan dus in totaal 12 uur zijn. De doelgroepindicatie wordt bepaald door het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). 

Wat willen we met de peutergroepen bereiken?

In de peutergroepen creëren we meer leertijd door hen al op jonge leeftijd te begeleiden in hun ontwikkeling, zoals de sociale vaardigheden, de taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat. Het is van groot belang dat de kinderen de Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen maken. Hoe jonger we werken aan de ontwikkeling van de talenten van het kind, hoe hoger de leerresultaten van de kinderen in de toekomst worden. De zorg van de kinderen in de peutergroepen is mede in handen van de intern begeleider van de groepen 1/2 van onze school. De peuters zijn tenslotte onze jongste Emmausleerlingen!

Aanmelden voor de peutergroepen

De zes peutergroepen vallen onder de Rotterdamse Peuterschool. 
De twee locaties van de peutergroepen zijn:

Rotterdamse Peuterschool Tideman
Tidemanstraat 59
Telefoon: 010-2760290

Rotterdamse Peuterschool Buitenhof
Buitenhofstraat 145
Telefoon: 010-3039420

Hoofdkantoor Rotterdamse Peuterschool
(Voor aanmeldingen beide locaties)
Regiomanager: Jolanda
Schoonderloostraat 68
3024TX Rotterdam
Telefoon: 010-4255392

Website Rotterdamse Peuterschool