OUDERbetrokkenheid

dynamische driehoek

De driehoek  school - ouders/verzorgers - leerling is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen. Korte lijnen tussen school en ouders en een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van de leerlingen is belang om te zorgen dat de leerling zich gehoord en gezien voelt. We spreken hierbij van een dynamische driehoek, omdat de driehoek continu in beweging is.

OUDERBIJEENKOMSTEN

Gedurende het schooljaar worden er verschillende themabijeenkomsten georganiseerd in de ouderkamer. Specifieke data zijn te vinden in de kalender en in de Parro app.

MEDEWERKER OUDERBETROKKENHEID

Op de Emmausschool werken twee medewerkers ouderbetrokkenheid: juf Keltoum en juf Fatma. Zij coördineren de ouderactiviteiten op school.