Aanmelden

Welkom op de Emmausschool! Ben je op zoek naar een basisschool voor je kind en wil je graag kennismaken met de Emmausschool? Vul dan onderstaand formulier in en kom gezellig langs voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Informatie aanmelden groep 1

Vanaf vier jaar oud mag je kind naar de basisschool. Je kunt je kind aanmelden bij onze school, nadat je kind drie jaar is geworden. Voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam kun je dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken.

 

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken

Wil je eerst kennismaken met onze school? Dat kan via ons contactformulier. We plannen graag een afspraak in voor een gesprek en een rondleiding op de Emmausschool.

Aanmelden 

Als je ervoor kiest jouw kind aan te melden bij onze school, dan plannen we een afspraak in. Tijdens deze afspraak vullen we een aanmeldformulier in waarbij je vragen beantwoordt over jouw kind. Bijvoorbeeld wanneer de verjaardag is, waar je kind woont, maar ook of je kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.   

 

Wanneer wij dan de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of je kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor je kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kun je lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan je kind. Het SOP van de Emmausschool kun je vinden op de site van PPO Rotterdam.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we je daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we je kind kunnen inschrijven.  

Zorgplicht

Vanaf het moment dat je kind schriftelijk bij onze school is aangemeld, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor je kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij je met het vinden van een passende plek voor je kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren je als wij met PPO contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 

·   Als onze school of de groep waar je jouw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.

· Als je de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat de Katholieke identiteit.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor jouw kind, heb je als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat je moet vertellen of jouw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als je deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen jouw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wendagen

Als je kind is ingeschreven bij ons op school, mag je kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wil je jouw kind aanmelden bij ons op school terwijl jouw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als je jouw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar jouw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor jouw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of jouw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij jouw kind definitief in.   


  • *
  • *
  • *
  • *
  • *