SchakelklasSEN

De Emmausschool heeft een aantal groepen die leerlingen vanaf 6 jaar, die recent naar Nederland zijn gekomen en Nederlands moeten leren onderwijs geven . Deze leerlingen krijgen een intensief taalaanbod. 


Het doel van de schakelklas is dat alle leerlingen na ongeveer 1 jaar onderwijs op de Emmausschool voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands om uit te kunnen stromen naar het regulier onderwijs.

Om je kind in te schrijven kun je bellen naar 010-4 25 83 12 (location Tidemanstraat) of 010 - 4 25 81 29
(location Buitenhofstraat). Je kunt ook mailen naar: 
Emmausschool


The Emmaus has some classes which are equipped to take in children from age 6 who have recently moved to the Netherlands and need to learn the Dutch language. These children follow an intense language program.

The schakelklas has as a goal to make sure that after a year of the language program the students are sufficiently equipped to continue their education in mainstream education.

To register your child please give us a call. 010-4 25 83 12 (location Tidemanstraat) or 010 - 4 25 81 29
(location Buitenhofstraat). You can also send an email to Emmausschool