VISIE EN MISSIE EMMAUSSCHOOL 


Je komt met 
plezier naar school.
Je werkt aan persoonlijke 
groei.
We werken en spelen 
samen.
Op een 
respectvolle manier gaan we met elkaar om.

VISIE

De visie op de Emmausschool is een wensbeeld van een school waar wij in willen geloven en actief aan willen bijdragen. Zo’n wensbeeld mag enigszins idealistisch zijn, maar moet ook niet te ver van de praktijk staan. Ons wensbeeld is opgesteld vanuit het gezichtspunt van een leerling en geldt ook voor een medewerker en ouder.

Op de Emmausschool voel jij je altijd welkom. Je wordt gezien en gehoord en er is aandacht voor wat voor jou belangrijk is. Je leert steeds beter zelfstandig te leren. Je kennis over allerlei onderwerpen groeit en je ontwikkelt diverse vaardigheden. Je ontdekt en ontwikkelt je eigen talenten. In de loop van de jaren groeit je zelfvertrouwen, omdat je steeds beter weet wie je bent, wat je kan en wat je wilt. De school biedt jou volop ruimte om én je eigen leerproces te volgen én samen te werken. Je ontwikkelt je als een sociaal kind dat veerkrachtig is en oog heeft voor de ander. Je verkent de wereld in en ook buiten de school. Je kan je enthousiasme, creativiteit en nieuwsgierigheid kwijt en er is veel ruimte voor plezier. Zo zijn wij samen verantwoordelijk voor een school waar je graag naartoe gaat en de basis voor je toekomst legt. Later kijk je terug op een onvergetelijke basisschooltijd op de Emmausschool.

MISSIE

De missie op de Emmausschool ligt in het verlengde van de visie en is een korte kernachtige zin. Eén zin die verwoordt waar ieder personeelslid zich iedere dag weer voor in wil zetten. Ook de missie is opgesteld vanuit het gezichtspunt van de leerling en iedere medewerker helpt dat mogelijk te maken. De Emmausschool onderneemt deze missie samen met ouders, leerkrachten en leerlingen.

Samen op weg in de wereldstad Rotterdam om: 'Steeds beter te weten wie je bent, wat je kan en wat je wilt.'