Schoolwiki

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen. Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat.

Zoeken

Vul hieronder je zoekterm in en
zoek direct in onze schoolwiki!

Arbo

Een speciale werkgroep Veiligheid, bestaande uit leraren van onze school, organiseert samen met de directie een Arbo-plan. Dit plan heeft te maken met de (brand)veiligheid op school. In alle gebouwen zijn overal plattegronden te vinden die precies aangeven hoe men het gebouw bij calamiteiten moet verlaten. Jaarlijks wordt de ontruiming brandpreventie een aantal keren geoefend, zodat leerkrachten en leerlingen weten hoe zij moeten handelen in geval van brand. Er zijn een aantal leerkrachten in het bezit van het BHV-diploma (BedrijfsHulpVerlening) en/of EHBO-diploma. Zij kunnen de eerste hulp bieden bij kleine lichamelijke ongelukken.

SCHOOLGIDS

Klik op de link hieronder voor de schoolgids.
 

Bekijk de schoolgids