Schoolwiki

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen. Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat.

Zoeken

Vul hieronder je zoekterm in en
zoek direct in onze schoolwiki!

Gedragscode

Om de veiligheid binnen de hele school te bewaken, hanteren we een gedragscode voor zowel leerkrachten, ouders als kinderen:
1. We tonen respect voor elkaar.
2. We gebruiken fatsoenlijke taal.
3. We vertonen geen agressief gedrag.
4. Bij een conflict zoeken we samen naar de juiste oplossing.
5. We dragen zorg voor de school en de materialen. Indien leerlingen bovenstaande gedragscode negeren, werken we volgens het Emmaus gedragsprotocol dat u kunt opvragen bij directie. Ons beleid voor sociale veiligheid richt zich op dit protocol (ligt ter inzage op school). Volwassenen die zich niet houden aan de gedragscode worden hierop aangesproken door het personeel en directie van de school.

Leerlingen, ouders en onderwijzend personeel worden en voelen zich gewaardeerd.

SCHOOLGIDS

Klik op de link hieronder voor de schoolgids.
 

Bekijk de schoolgids