Schoolwiki

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen. Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat.

Zoeken

Vul hieronder je zoekterm in en
zoek direct in onze schoolwiki!

Pedagogisch klimaat

Als basisschool streven wij naar een veilig en prettig onderwijsklimaat voor uw kind waar hij of zij met veel plezier, enthousiasme, leergierigheid en ontwikkelingsdrang naar toe zal gaan. We zijn van mening dat onze school een plek moet zijn waarin kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen. Respect krijgen, jezelf waardevol en geaccepteerd voelen zijn voorwaarden voor ieder mens om tot optimale ontplooiing te komen. Daarom hechten we ook veel waarde aan een goed contact tussen ouders en school. We hebben onze afspraken omtrent de veiligheid uitgebreid vermeld in een digitaal sociaal veiligheidsplan. Deze monitor wordt jaarlijks opnieuw ingevuld. Om sociale veiligheid te realiseren zijn afspraken, regelmaat en orde dan ook belangrijk. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Er zijn duidelijke schoolregels en klassenregels die door de groepsleraren vanuit een positieve houding worden gehanteerd. Binnen een terrein van regels en afspraken krijgen onze leerlingen, uw kind, de ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen. We maken gebruik van een pestprotocol om ervoor te zorgen dat het pesten in de klas niet of nauwelijks meer voorkomt. Pesten wordt dan ook niet getolereerd.

SCHOOLGIDS

Klik op de link hieronder voor de schoolgids.
 

Bekijk de schoolgids