WE DOEN HET SAMEN: OUDERS ÉN SCHOOL!

De meeste ouders en opvoeders zullen regelmatig met hun kind over school praten, het kind stimuleren om zijn best te doen en als het kan ook hulp te bieden bij het schoolwerk. En dat is ook belangrijk. Het is niet alleen fijn voor het kind om te weten dat het door ouders wordt ondersteund, onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat het kind hierdoor beter kan functioneren.

Wij hebben als school de taak om ouders beter te betrekken bij het leerproces van hun kind, want een grote actieve ouderbetrokkenheid leidt aantoonbaar tot betere leerresultaten van onze leerlingen zowel op sociaal als cognitief gebied. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat de invloed van onderwijsondersteunend gedrag van ouders op de resultaten van het kind groter is dan de inzet van de school.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze school en u als ouders om optimale voorwaarden te creëren voor het leren en de ontwikkeling van kinderen. Naast de informatie die het kind thuis geeft over de dagelijkse gang van zaken op school, biedt de school u diverse mogelijkheden om op de hoogte te blijven. Het contact met de ouders is open. U kunt altijd in gesprek gaan met de leerkracht, de interne begeleider of de directie. Maakt u wel van tevoren een afspraak.

EDUCATIEF OUDERSCHAP; KINDEREN THUIS HELPEN LEREN

Om als ouders te weten wat kinderen op school doen, kunt u altijd een kijkje nemen in de klas. In de groepen 1/2 is er iedere maandagochtend van 08.45 uur tot 09.15 uur inloopochtend. U kunt dan meekijken in de groep van uw kind. Voor de groepen 1 t/m 8 staat in de jaarkalender bijna maandelijks de activiteit “educatieve informatie in de groep” gepland. Via de Parro-app krijgt u van de leerkracht de precieze datum door. Op die dag bent u welkom in de groep van uw kind. U ontvangt informatie van de leerkracht over het onderwijs in de groep voor de komende periode en wat u hieraan thuis kunt doen met uw kind. Dit als ondersteuning voor uw kind om de leerprestaties te helpen verbeteren.

INFORMATIE OVER DE RESULTATEN VAN UW KIND

De contacten met de ouders over de vorderingen van hun kind(eren) bij ons op school worden op de volgende wijze onderhouden:

  • We werken met portfolio’s waarin werk verzameld wordt waar uw kind trots op is en waar de vorderingen en afspraken omtrent het leren van uw kind in verzameld worden. Bij de start van het schooljaar heeft u een verwachtingsgesprek waarin dit portfolio de leidraad van het gesprek is.
  • Tweemaal per jaar (in de groepen 3 t/m 8) ontvangen de ouders een schriftelijke rapportage van de vorderingen van hun kind. In de groepen 0 t/m 2 ontvangt u twee maal een verslag, in januari en juni.
  • Tweemaal per jaar worden alle ouders samen met de kinderen uitgenodigd om met de groepsleerkracht het verslag van de kind(eren) te bespreken. Het eerste rapport in februari is een 15-minutengesprek. Het eindrapport in juni is een 10 minuten gesprek. Kinderen nemen deel aan deze gesprekken, het gaat tenslotte over hun rapport.
  • In de groepen kan op initiatief van zowel ouders als leerkracht een afspraak voor een huisbezoek worden gemaakt.
  • Voorlichting over de leerlingenzorg op onze school wordt gegeven bij de aanmelding.

OUDERbijeenkomsten

Gedurende het schooljaar worden er verschillende themabijeenkomsten georganiseerd in de ouderkamer.