Leertijdverlenging: Continurooster voor iedereen

We ontvangen van de gemeente Rotterdam een subsidie voor leertijdverlenging voor ruim 4 uur per week. We werken met een continurooster. In de extra leertijd krijgen alle kinderen van een expert lessen op het gebied van kunst, cultuur, techniek en sport. De (vak)docenten hebben de kennis en ervaring op deze gebieden en kunnen deze kennis inzetten voor de ontwikkeling van de diverse competenties van onze leerlingen. Denkt u hierbij aan allerlei sporten, spel & beweging, dans, theater, muziek en creatieve activiteiten zoals schilderen, zeefdrukken, beeldende vorming, mozaïek. Maar ook vakken zoals wetenschap, techniek, Talkx, inzet van multimedia, koken, mindfulness, schrijfdans ed. Deze lessen worden gegeven in de lokalen van de klassen, in de ateliers van de Jagthuisstraat, in de speelzalen en de gymzaal.

Het is de bedoeling dat kinderen hun vaardigheden op het gebied van deze expressievakken verder ontwikkelen en ook hiermee trots op zichzelf kunnen zijn. De lessen bevorderen de taal- en rekenvaardigheden op een creatieve wijze. De vakdocenten voor kunst en cultuur zijn een derde gedeelte van een schooljaar gekoppeld aan een bepaald leerjaar. Samen met de groepsleerkrachten werken zij intensief samen en stemmen de lessen op elkaar af, op onderwijsinhoud en op onderwijsbehoeften van leerlingen. Reguliere leerkrachten verzorgen zelf de vakken wanneer ze in die periode geen vakdocent voor dat specifieke vak aan zich hebben gekoppeld. 

De workshops zullen regelmatig afgesloten worden met diverse presentaties en tentoonstellingen waarvoor de ouders uitgenodigd worden.

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT