De organisatie van de zorg in de klas

Goed onderwijs is van grote invloed op de kansen van leerlingen in de samenleving. Juist daarom is het belangrijk dat de juiste zorg binnen het onderwijs aan de juiste leerling wordt gegeven. Leerlingen zijn verschillend en hebben verschillende mogelijkheden. Ook wanneer het onderwijs op orde is, zijn er leerlingen die extra zorg hard nodig hebben, want ‘…..je moet het onderwijs aanpassen aan de leerling en niet de leerling laten aanpassen aan het onderwijs…..’. We spreken dan in dit kader van passend onderwijs. Wij noemen de zorg in de klas de basiszorg.

De leraren realiseren de zorg voor alle leerlingen binnen het directe instructiemodel. (verlengde instructie, de gemiddelde groep; de goede tot zeer goede leerlingen, de talentkinderen, de specifieke onderwijsbehoeften). De zorg is aangepast aan het niveau van de leerling. De leraar zorgt ook hier voor passend onderwijsaanbod. De leraar neemt de toetsen af en registreert de resultaten en ontwikkelingen. Zij/hij voert de groepsplannen en handelingsplannen uit binnen de groep.

De Interne Begeleider (I.B-er) begeleidt hierin de groepsleraren en helpt met het organiseren van de nodige extra zorg in de groep. Op deze wijze kunnen wij de niveauverschillen tussen kinderen hanteren en goede begeleiding geven.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de schoolgids.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT