Schooltijden Basisschool

Lestijden groepen 1 tot en met 8:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:           08.30 uur – 14.45 uur

Woensdag:                                                    08.30 uur – 12.15 uur

 

Continurooster
We werken met een continurooster. We bieden 4 uur per week leertijduitbreiding.

Dagindeling voor de groepen

08.30 uur - 14.45 uur lessen van de groepsleerkracht afgewisseld met

- In de ochtend 15 minuten buiten spelen volgens rooster
- 1x per week in ochtend of middag 2,25 uur workshops van de vakdocenten
- 2x per week gym en/of zwemmen
- In de middagpauze 30 minuten eten in de klas met de groepsleerkracht
- 3 tot 4x per week een half uur sport en spel, afhankelijk van rooster       vakdocenten

In de middag nog een kwartier buiten spelen voor de groepen 3 en 4.
Groepen 1 en 2 hebben in de middag een eigen speelrooster.

Schooltijden peuters

Kinderen mogen twee of meer keer per week komen, afhankelijk van de kind indicatie van CJG of behoeften van ouders. Op alle dagen is de peuterspeelzaal geopend. Hieronder vindt u de begin- en eindtijden van alle groepen 0 op de Tideman en Buitenhof.

De ochtend is van 08.15 uur tot 11.25 uur
De middag is van 12.00 uur tot 15.10 uur

Indien gewenst i.v.m. kinderen op de basisschool mogen peuters eerder opgehaald worden. Buitenschoolse opvang (BSO Kiddoozz)

Er is voorschoolse opvang van 07.30 uur tot 08.45 uur.
Naschoolse opvang van 15.15 uur tot 18.00 uur. Op woensdag van 12.30 uur tot 18.00 uur.


gymlessen

De kinderen van groep 1-2 gaan bijna dagelijks gymmen in de speelzaal van de school. Hun gymkleding blijft dan ook op school. Ook gymmen zij 1 x per week in de gymzaal achter de school net als de onderstaande andere groepen. 

De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 gymmen verdeeld over de week. Via Parro wordt u begin van het schooljaar op de hoogte gebracht wanneer precies. 

schoolzwemmen


We zwemmen in het zwembad in Recreatiecentrum Oostervant. De leerlingen gaan daar te voet naartoe vanuit school. De leerlingen uit de groepen 5/6 en de schakelklassen gaan schoolzwemmen, via Parro wordt u op de hoogte gehouden wanneer precies. 

SCHOOLtuin


Vanaf de voorjaarsvakantie gaan de leerlingen van de groepen 6 naar de schooltuinlessen in de educatieve tuin aan de Essenburgsingel.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT