Oudercommissie

In het beleid van de Brede School besteden wij veel aandacht aan ”ouderbetrokkenheid” en wij hebben ons als doel gesteld om te werken met een oudercommissie, die representatief is voor de populatie van de school. De oudercommissie van de Emmausschool bestaat uit ouders die zich zeer betrokken voelen bij de school en ervoor kiezen zich hiervoor actief in te zetten. Dit alles in het belang van de kinderen. De Emmausschool is een multiculturele school. Bij de samenstelling van deze commissie is rekening gehouden met de vertegenwoordiging van de diverse culturen.

U kunt zich opgeven bij Keltoum of Fatma, de medewerkers ouderbetrokkenheid. De oudercommissie komt maandelijks bijeen. Hierbij is altijd iemand van het team aanwezig. De oudercommissie houdt zich in de eerste plaats bezig met de organisatie en uitvoering van activiteiten. Te denken valt aan Sinterklaas, kerstfeest, fancy fair, carnaval, Pasen, e.d. De organisatie van het een en ander gebeurt in goed overleg met het team. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT