OUDERCOMMISSIE

Wij besteden veel aandacht aan ouderbetrokkenheid. We hebben een oudercommissie, die bestaat uit ouders die zich zeer betrokken voelen bij de school. 

De oudercommissie komt maandelijks bijeen. Hierbij is altijd iemand vanuit het personeel aanwezig. De oudercommissie houdt zich in de eerste plaats bezig met de organisatie en uitvoering van activiteiten. Te denken valt aan Sinterklaas, kerstfeest, fancy fair, carnaval, Pasen en dergelijke.

De oudercommissie wordt bijgestaan door onze medewerkers ouderbetrokkenheid. Wilt u meer weten over de oudercommissie? Benader gerust juf Fatma en juf Keltoum.